neděle 27. září 2015

Listy
7. třída
1 vyuč. hodina výtvarné výchovy
Technika: práce se šablonou,voskovka, anilínky, vodovky

Věnečky Věk: 4. třída,
pracovní činnosti,
potřebujeme půlky jablek, které se nedají jíst
čas: 2 vyuč. hodiny
kruh je z kartonu,na tisk jsme použili tempery
inspirace- Pinterest

čtvrtek 24. září 2015

Mandaly


Věk: 7. třída
čas: 2 vyuč hodiny
Technika: smývaná klovatina
Děti si tužkou nakreslí kvalitní čtvrtku 220g/m kružnici, a slabě tužkou si nakreslí mandalu podle vlastní fantazie.Obtáhnou slabým štětečkem klovatinou a nechají zaschnout.
Suchým pastelem vybarví a mírně rozmažou, pak proudem vody klovatinu smyjí.Nakonec po zaschnutí kruh vystříhnou.
Schnutí jsme urychlili fénem.

Čarovný les...

Věk: 7. třída
čas: 2 vyuč. hodiny
barevné papíry, mikrofix
nápad jez ETSY

Obrázek z lesa...

Práce ve dvojicích přímo v lese

úterý 1. září 2015

Vítejte v novém školním roce :)

Tak i letos učím převážně výtvarku a pracovní činnosti v první, třetí, čtvrté a poprvé na druhém stupni  i v sedmé třídě. Od pololetí budeme tvořit ve vlastním výtvarném ateliéru a máme slíbený i grafický lis, rydla a spoustu dalšího materiálu, tak se moc těším.

 Krásný nový školní rok všem :).